ناتوانی عقلانی

ملاک های تشخیصی اختلال ناتوانی عقلانی (اختلال عقلانی رشدی) در DSM-5 ناتوانی عقلانی (اختلال عقلانی رشدی) اختلالی با شروع در دوره رشد است و دربرگیرنده کمبودهای عقلی و عملکرد انطباقی در زمینه­های مفهومی، اجتماعی و عملی است. برآورده شدن 3 ملاک زیر برای تشخیص اختلال ضروی است: .وجود کمبودهایی در کارکردهای عقلی مانند استدلال، حل اطلاعت بیشتر دربارهناتوانی عقلانی[…]

اختلال طیف اتیسم

ملاک های تشخیصی اختلال طیف اتیسم (Autism Spectrum Disorder)در dsm-5 A. نقص پی در پی در برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در موقعیت‌های گوناگون که بررسی پیشینه نشان می­دهد در گذشته و حال به شکل موارد زیر وجود داشته­اند (مثال‌­های ارائه شده، کلیت ندارند و صرفاٌ روشنگر موضوع هستند): نقص در رابطه اجتماعی – هیجانی اطلاعت بیشتر دربارهاختلال طیف اتیسم[…]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.