اتیسم

خانم مریم لازار کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی کارشناس آموزش ابتدایی فوق دیپلم کودکان استثنایی با گرایش کودکان کم توان ذهنی 23 سال سابقه فعالیت در آموزش و پرورش کودکان استثنایی 7 سال فعالیت در مرکز اتیسم استان کرمانشاه

روان شناس تربیتی

فردین منصوری -کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی -دارای پروانه تخصصی فعالیت از نظام روان شناسی و مشاوره کشور به شماره 3716 – دارای ۲۷ سال سابقه کاری بعنوان مشاور مدارس شهر کرمانشاه – دارای۱۷ سال سابقه مدرسی آموزش خانواده حوزه های فعالیت: – برنامه ریزی درسی ( پیشرفت تحصیلی، مهارت های یادگیری ) – هدایت اطلاعت بیشتر دربارهروان شناس تربیتی[…]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.