اختلال اسکیزوفرنی

ملاک های تشخیصی اختلال اسکیزوفرنی درDSM-5 A. دو (یا چند) نشانه زیر که هر یک بخش قابل ملاحظه ای از یک دوره یک ماهه (در صورتی که به طور موفقیت آمیز درمان شده باشد، کمتر از یک ماه) تداوم داشته است. حداقل یکی از این نشانه ها باید (1)، (2)، یا (3) باشد. هذیان‌ها. توهمات. اطلاعت بیشتر دربارهاختلال اسکیزوفرنی[…]

اختلال هذیانی

ملاک های تشخیص اختلال هذیانی در DSM-5 . A. وجود یک (یا چند) هذیان در مدت حداقل 1 ماه . B. ملاک A برای اسکیزوفرنی هرگز وجود نداشته است. توجه: چنانچه توهم هایی وجود داشته باشند، مشخصه برجسته اختلال نیستند و بیشتر با محتوای هذیانی ارتباط دارند (مثلاٌ احساس آلوده شدن از طریق حشرات با اطلاعت بیشتر دربارهاختلال هذیانی[…]

اختلال تیک

ملاک های تشخیصی اختلال تیک براساس DSM-5 توجه: تیک، حرکتی یا تلفظ صوتی ناگهانی، سریع، مکرر و ناموزون است. اختلال تورت307.23 (F95.2) A. هم تیک‌های حرکتی متعدد و هم یک یا چند تیک صوتی در بخشی از طول بیماری وجود دارند، اگرچه لزوماً هر دو به‌طور همزمان روی نمی­دهند. B. هرچند تیک‌ها ممکن است افزایش اطلاعت بیشتر دربارهاختلال تیک[…]

اختلال لکنت زبان

ملاک های تشخیصی اختلال سیالی گفتار با شروع کودکی (لکنت زبان) براساس DSM-5   A. مشکلات پایدار در اکتساب و استفاده از زبان به شیوه­های گوناگون (مانند، گفتاری، نوشتاری، اشاره، یا سایر موارد) به دلیل کمبودهایی در ادراک یا تولید کلام که با مواد زیر مشخص می­شود: فقر واژگان (دانش واژه و استفاده از آن). اطلاعت بیشتر دربارهاختلال لکنت زبان[…]

مشکلات ویژه یادگیری

ملاک های تشخیصی مشکلات ویژه یادگیری در DSM-5 A. مشکلات در زمینه یادگیری و استفاده از مهارت‌های تحصیلی، با حداقل یک علامت از علائم زیر که علی­رغم مداخله­ های‌ لازم برای حل این مشکلات، حداقل 6 ماه ادامه داشته‌اند: خواندن نادرست، کُند یا پرزحمت کلمات (برای مثال خواندن غلط تک واژه­ ها با صدای بلند اطلاعت بیشتر دربارهمشکلات ویژه یادگیری[…]

بیش فعالی/نقص توجه

ملاک های تشخیصی بیش فعالی/ نقص توجه در DSM-5 A. الگوی پایدار بیش فعالی،تکانشگری یا نقص توجه که موجب تداخل در عملکرد یا رشد شده و با موارد 1 و / یا 2 مشخص می‌شود: بی‌توجهی: شش نشانه (یا بیشتر) از نشانه های زیر که حداقل به مدت 6 ماه ادامه می‌یابد، با سطح رشدی اطلاعت بیشتر دربارهبیش فعالی/نقص توجه[…]

ناتوانی عقلانی

ملاک های تشخیصی اختلال ناتوانی عقلانی (اختلال عقلانی رشدی) در DSM-5 ناتوانی عقلانی (اختلال عقلانی رشدی) اختلالی با شروع در دوره رشد است و دربرگیرنده کمبودهای عقلی و عملکرد انطباقی در زمینه­های مفهومی، اجتماعی و عملی است. برآورده شدن 3 ملاک زیر برای تشخیص اختلال ضروی است: .وجود کمبودهایی در کارکردهای عقلی مانند استدلال، حل اطلاعت بیشتر دربارهناتوانی عقلانی[…]

اختلال طیف اتیسم

ملاک های تشخیصی اختلال طیف اتیسم (Autism Spectrum Disorder)در dsm-5 A. نقص پی در پی در برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی در موقعیت‌های گوناگون که بررسی پیشینه نشان می­دهد در گذشته و حال به شکل موارد زیر وجود داشته­اند (مثال‌­های ارائه شده، کلیت ندارند و صرفاٌ روشنگر موضوع هستند): نقص در رابطه اجتماعی – هیجانی اطلاعت بیشتر دربارهاختلال طیف اتیسم[…]

دکتر فرهاد محمدی

دکترای تخصصی روان شناسی از دانشگاه تبریز (1392) کارشناسی ارشد روان شناسی از دانشگاه تربیت مدرس (1384) کارشناسی روان شناسی بالینی از دانشگاه تبریز (1378) پروانه نظام روان شناسی و مشاوره کشور (3589) مدیر و صاحب امتیاز مرکز مشاوره و رواندرمانی بهبود پژوهشگر برتر استان و مجری ده ها طرح پژوهشی برنامه نویس کامپیوتر (تهیه اطلاعت بیشتر دربارهدکتر فرهاد محمدی[…]

روان سنجی

بخش روان سنجی، اهمیت غیرقابل انکاری در تشخیص به عنوان رکن اساسی درمان دارد. بخش روان سنجی مرکز به دو زیرگروه اصلی تقسیم می شود: 1-بخشی از آزمون ها، به صورت سیستمی هستند که امکان اجرای سریع و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز درمانگر را فراهم می آورند. این مرکز علاوه بر دارا بودن بانک اطلاعت بیشتر دربارهروان سنجی[…]

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.